دستگاه جوشکاری التراسونیک

کاربردها

 • کاربرد در صنایع الکترونیک و کامپیوتر، خودرو و هوافضا، دارو و مهندسی پزشکی، پلیمر، بسته بندی و...
 • اتصال قطعات پلیمری همجنس و غیر همجنس
 • اتصال قطعات فلزی نازک همجنس و غیر همجنس
 • اتصال قطعات فلزی به قطعات سرامیکی و شیشه
 • اتصال قطعات فلزی به قطعات پلیمری

ویژگی ها

 • امکان جوشکاری قطعات بسیار پیچیده ، ظریف و حساس
 • ناحیه متاثر از حرارت بسیار کوچک
 • زمان پایین جوشکاری(کسری از ثانیه تا چند ثانیه)
 • کیفیت و استحکام بالای جوش
 • عدم نیاز به ماده افزودنی
 • دقت بالای جوشکاری
 • سیستم کنترل اتوماتیک
 • هزینه پایین جوش
 • عدم ایجاد آلودگی و سازگاری با محیط زیست