سیستم هضم، استخراج و سنتز مایکروویو

کاربردها

 • هضم اسیدی و آماده سازی نمونه برای آنالیز عنصری
 • استخراج مواد
 • سنتز مواد
 • انجام واکنشهای کاتالیزوری، کاهش، اکسایش و پلیمریزاسیون
 • تبخیر محلولهای آبی و اسیدها
 • خشک کردن نمونه های مختلف
 • احتراق توسط اکسیژن

ویژگی ها

 • سرعت بالای هضم، استخراج و سنتز مواد
 • امکان هضم انواع نمونه های آلی و معدنی تحت فشار و دمای بالا
 • صرفه جویی در مصرف معرف ها (واکنشگرها)
 • نگهداری آنالیت ها و معرف های فرار
 • محافظت از پرسنل در مقابل گازهای سمی و خطرناک
 • کیفیت، بهره وری و کارایی بالا، مصرف انرژی پایین
 • مجهز به سیستم کنترل کامپیوتری
 • مجهز به سیستم کنترل امکان پایش لحظه ای فرآیند گرم کردن و ترسیم نمودارهای مربوطهکامپیوتری