دستگاه کنترل تمام اتوماتیک دمای سیستم های آزمایشگاهی و صنعتی

کاربردها

  • کنترل دمای قالب در آزمایشگاه های پلیمر و تکنولوژی پلاستیک
  • کنترل دمای قالب در آزمایشگاه ریخته گری
  • کنترل دما در آزمایشگاه کنترل فرآیند
  • کنترل دمای قالب های اکسترود

ویژگی ها

  • قابلیت کنترل پیوسته دما با دقت یک درجه سانتیگراد
  • قابلیت کنترل تمام اتوماتیک دما
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر