کوره مایکروویو آزمایشگاهی (تحت خلاء)

کاربردها

  • زینتر کردن پودر ها و قطعات سرامیکی و فلزی
  • عملیات حرارتی انواع قطعات

ویژگی ها

  • مصرف انرژی پایین
  • سرعت گرم کردن بالا
  • گرم کردن کامل و یکنواخت نمونه ها
  • محافظت کامل از نشت امواج مایکروویو
  • مجهز به سیستم کنترل کامپیوتری
  • امکان پایش لحظه ای فرآیند گرم کردن و ترسیم نمودارهای مربوطه
  • استفاده از فولاد ضد زنگ در ساخت محفظه کوره