شرکت توسعه و گسترش دانش و فناوریهای پیشرفته (هایتکسکو) در سال 1380 تاسیس شد و به عنوان یک شرکت سهامی خاص در حوزه های زیر فعالیت می کند

 • تولید، تجاری سازی و گسترش دانش و فناوریهای پیشرفته
 • تولید مواد و تجهیزات فناوریهای پیشرفته
 • صادرات و واردات فناوریهای پیشرفته، مواد و تجهیزات مربوطه
 • ایجاد صنایع دانش بنیان بر پایه دانش و فناوریهای پیشرفته
 • ارتقاء سطح دانش و فناوری صنایع کشور با بکارگیری دانش و فناوریهای پیشرفته
 • ارائه خدمات تحقیق و توسعه، آموزش و مشاوره در حوزه دانش و فناوریهای پیشرفته

  برخی از محصولات شرکت :

 • دستگاه کنترل اتوماتیک دمای سیستمهای آزمایشگاهی و صنعتی
 • دستگاه جوشکاری التراسونیک
 • کوره / آون مایکروویو آزمایشگاهی (تحت خلاء)