• کوره مایکروویو آزمایشگاهی (تحت خلاء)
  • دستگاه کنترل تمام اتوماتیک دمای سیستم های آزمایشگاهی و صنعتی
  • آون مایکروویو آزمایشگاهی (تحت خلاء)
  • دستگاه جوشکاری التراسونیک